Uitgever / Verantwoordelijke voor de publicatie van de website

Bedrijfsnaam: BIOPHA

Hoofdkantoor: Parc d’Activité Sud Loire -BOUFFÉRÉ – 85 612 MONTAIGU Cedex – Frankrijk

RCS LA ROCHE SUR YON 328 835 905

EEG-IDENTIFICATIENUMMER FR 73 328 835 90

Telefoonnummer: 01 43 19 86 09

Publicatieverantwoordelijke: de heer Arnaud de Saint Louvent, algemeen directeur van het merk Calmosine

Host

Always Data

91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Parijs

Handels- en bedrijvenregister: Parijs 492 893 490

Intellectuele eigendomsrechten

De Uitgever is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle inhoud en elementen die toegankelijk zijn op de Website, met inbegrip van downloadbare inhoud, maar ook en niet-exhaustief: handelsmerken, grafisch charter, logo’s, foto’s, pictogrammen, plannen, teksten, geluiden, video’s die als zodanig beschermd zijn door de wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom over de hele wereld.

Deze wettelijke kennisgeving houdt geen enkele overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de gebruiker van de Website en staat geen enkele weergave, aanpassing, reproductie, geheel of gedeeltelijk gebruik en/of wijziging toe van de elementen, op welke drager dan ook, waarop de Uitgever intellectuele eigendomsrechten bezit, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever. Het niet naleven van dit verbod vormt een daad van namaak waarvoor de auteur burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld, in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L335-2 en volgende van de Franse Code de la Propriété Intellectuelle. De Uitgever behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke persoon die dit verbod niet naleeft.

Aansprakelijkheid

De gebruiker van de website is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel, direct of indirect, veroorzaakt aan een derde partij, met inbegrip van de uitgever, als gevolg van onrechtmatig gebruik of exploitatie van de website zelf en/of een van de elementen ervan, ongeacht de oorzaak en plaats van het ontstaan van dergelijke schade, en vrijwaart de uitgever tegen de gevolgen van vorderingen of acties waaraan hij als gevolg daarvan kan worden onderworpen. Gebruikers van de website doen afstand van hun recht om stappen te ondernemen tegen de uitgever in het geval dat een derde partij gerechtelijke stappen tegen hen onderneemt als gevolg van illegaal gebruik en/of exploitatie van de website.

Toepasselijk recht

Zowel deze Website als de gebruiksvoorwaarden ervan vallen onder het Franse recht, ongeacht de plaats van gebruik. In het geval van een geschil, en na het mislukken van een minnelijke schikking, zijn alleen de rechtbanken van Nantes bevoegd om kennis te nemen van een dergelijk geschil.

Developer

Bedrijfsnaam: LA JUNGLE

Maatschappelijke zetel: 68 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS

Telefoonnummer: +33 (0) 9 72 58 73 25

 

Credits voor webdesign en illustraties: La Jungle

Technische ontwikkeling: La Jungle

 

Wij streven ernaar dat de planten gebruikt in de samenstelling van onze producten, geteeld en geoogst worden door geëngageerde landbouwers die een aanpak hebben van kwaliteit en respect voor het milieu.